Heniek jako emers :)
Czekam na kolejne relacje. Już szukam do swojej hodowli.


  PRZEJD NA FORUM