Moje Malawi 200 L cinek1607
    tetra pisze:

    nie lubię populizmu który na forach powstał (odpowiednie parametry, biotop, testy, obsada itp.)

To po co ta ingerencja w temat pytajnik
Populizm
[img]Cytat:
Populizm (z łac. populus "lud") – termin politologiczny, nieostry i niejednoznaczny opisujący zjawiska polityczne, których wspólną cechą jest retoryka odwołująca się do "woli ludu". Termin obejmuje aspekt doktrynalny, socjotechniczny i psychospołeczny[1]. Aspekt doktrynalny polega na przyjęciu, że ""wola ludu", "wola narodu" lub "wola mas" jest zasadniczą polityczną legitymacją dla osób i organizacji sprawujących rządy[2]. Polityka oparta na populizmie w aspekcie psychospołecznym stara się dostarczyć wyborcom przywódcę określonego typu pożądanego przez większość. W aspekcie socjotechnicznym polega na stosowaniu demagogii, odwoływaniu się do stereotypów i mitów społecznych. Mity takie mogą uzasadniać antagonizmy społeczne, przeciwstawiać dobro biednego ludu rządzącym elitom, odwoływać się do uprzedzeń rasowych i etnicznych. Celem zabiegów socjotechnicznych może być też wykształcenie mitów politycznych sprzyjających realizacji założeń politycznych[1].
Potocznie populizm oznacza działania polityczne zmierzające do zdobycia władzy i wpływów poprzez schlebianie oczekiwaniom społecznym i składanie nierealnych obietnic[2].
Charakterystyczną cechą ideologii populistycznej jest założenie, że ludzie tworzą jednorodne ciało[3]. Ideologia populistyczna przypisuje ludziom, szczególnie społecznościom wiejskim cnotę prostych ludzi. Są oni nośnikiem zbiorowych tradycji i charakteru narodowego[4]. Poza krytykowanym ujęciem populizmu jako ideologii, strategi lub dyskursu populizm może być atrakcyjnym stylem politycznym[5]. często jednak zarzuty populizm jest uznawany na określenie pejoratywne sugerujące oportunizm polityczny[4].
Populizm jest także cechą przypisywaną mediom. Media populistyczne charakteryzują się wrogością i kwestionowaniem elit, odwołują się do zdrowego rozsądku oraz uczuć moralnych.
Cytat zaciągnięty z WIKIPEDII.[/img]

Co to ma wspólnego z akwarystyką? i jej pochodnymi.Sam zapewne chcesz żyć w jak najlepszych warunkach,ale reszcie(akurat w tym przypadku rybą) uważasz,że nie ma sensu stwarzać jak najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków wykrzyknik .


  PRZEJDŹ NA FORUM