Nowe szaty
Mnie wszystko jedno. Bez ludzi z wiedz¹ szaty nie pomog¹.


  PRZEJD NA FORUM