Kwas solny
Sorry, że nie odpisywałem nie wchodziłem długo na forum. Nadal jestem zainteresowany kwasem ale wyjazd do Bydgoszczy będę miał prawdopodobnie w listopadzie. Nie wiem którego, nie ode mnie to zależy. Poinformuje pana parę dni wcześniej przed wyjazdem.


  PRZEJDŹ NA FORUM