malawi 160l po roku....sugestie?
wklejam cos co znalazłem w necie na temat malawi ,przyda się zapewnie nie tylko mi.


Czynniki pozwalające na realizację I dyrektywy:

Osłabienie terytorializmu przez umieszczenie w jednym akwarium wielu ryb z dużą ilością jednakowej wielkości samców. Nie należy budować za wiele kryjówek ze skał, akwarium urządzić w ten sposób, aby nie wyodrębnić w . nim naturalnych “rewirów" mogących stać się przedmiotem zaciekłych walk. Nie znaczy to, że w akwarium ma być brak jakichkolwiek kamieni., Należy tak manipulować układem i ilością kamieni by doprowadzić, do pływania ryb w wolnej przestrzeni. W źle urządzonym akwarium, z nadmiarem różnego rodzaju kryjówek, ryby są bardzo płochliwe, przebywają wyłącznie w grotach, hodowca widzi je tylko w czasie podawania pokarmu. Zwłaszcza w rejonach kraju, w których w sieci wodociągowej jest nazbyt miękka woda, przydatnymi do urządzenia akwarium są płytki kamienia wapiennego. Podnosi to twardość wody, a ryby na jasnym tle przyjmują ciepłe pastelowe barwy. Znacznie łatwiej zrealizować tę dyrektywę jeśli od razu zdecydujemy się .na zakup całej zaplanowanej gatunkowej obsady zakładanego akwarium, a zwłaszcza gdy będą to ryby młode. Należy przyjąć, że całkowicie wystarczy do hodowli interesujących nas pielęgnic akwarium o pojemności około 200 litrów. Zwłaszcza odpowiednim wydaje się akwarium o wymiarach 150 cm X 40 cm x 40 cm.
Osłabić związki hierarchiczne można przez przeznaczenie na hodowlę pielęgnic stosunkowo wielkich akwariów i urządzenie ich w sposób przypominający środowisko naturalne. Wytworzy się wówczas silny terytorializm, ale ze względu na duże odległości między poszczególnymi rewirami związki hierarchiczne nie będą tak silne by zagrażać życiu ryb.
Prawdopodobnie czynnikiem nie bez znaczenia jest “sposób wychowywania" narybku pielęgnic. Młode ryby hodowane w zbiornikach towarzyskich z rybami innych rodzin (mieczyki, molinezje) w późniejszym dorosłym życiu stają się mniej terytorialne, ich dążność dominacji i wchodzenia w związki hierarchiczne jest prawdopodobnie mniejsza. Zdecydowanie należy jednak odradzić trzymania dorosłych pyszczaków z rybami innych środowisk, gdyż i tak doprowadzi to do strat, a akwarium takie jest po prostu urządzone bez gustu i smaku.
Realizacja II dyrektywy jest możliwa przy przestrzeganiu następujących zasad:

Stado w akwarium powinno być możliwie stałe, należy unikać dodawania i odłowu ryb.

Jeśli chcemy do akwarium dołożyć nowe ryby (lepiej jeśli będą to ryby z nowego gatunku niż nowe egzemplarze z gatunku, który jest reprezentowany), to bezwzględnie nie należy wpuszczać osobników silnych i dużych. Takie ryby są przyzwyczajone do dominacji i nie zechcą od razu zaakceptować żadnej hierarcha nad sobą. Inni mieszkańcy akwarium nie wiedząc, że są to osobnicy dominujący też nie zechcą się im podporządkować. Często w takiej sytuacji stado zgodnie atakuje nowego osobnika i w krótkim czasie zostaje on zabity. Najlepiej gdy wpuścimy do zasiedlonego akwarium osobniki młode, które już nie mogą być zjedzone lecz które nigdy w życiu nie dominowały. Właśnie one podporządkują się natychmiast wszystkim mieszkańcom i po pewnym czasie zostaną przyjęte do stada.
W razie konieczności wpuszczenia do akwarium nowej ryby należy zburzyć, a przynajmniej osłabić istniejące związki hierarchiczne przez zniszczenie starych i zbudowanie nowych kryjówek wśród kamieni. Dobrze jest przy tym wymienić ok. 50% wody w akwarium, a rybę wpuścić w nocy. Jest to jednak zabieg dość ryzykowny i należy pilnie obserwować co wyniknie z tej “rewolucji".

zaciagniete z :
(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr 3/83)


po p;rzeczytaniu stwierdzam co natepuję:
1.nie okładam skałek z wielu powodów-pozbyć sie terytorializmu,niewiem jak duzo szafka mi wytrzymajęzor
2.jutro jak odbiorę córkę ze szkoły robie przemeblowanie w akwa zeby pozbyć się jaksiń i grot.
3. czekam za roślinami-już są zamówione
4.obserwacja kto mi będzie się burzył w akwa jak zrobię na nowo akwa wstawię zdjęcie.


może mi ktos napisać jak wstawiać tu zdjęcia żeby były formatowo zdjęcie? .ja wstawiam jako obraz-img.


  PRZEJDŹ NA FORUM